Категории

Тут было

Romanian language — definite tangents with other European languages

Moldova has grown under different conditions from those of other Roman languages, in total isolation from the rest of Roman and Latin area (contacts with the Romanic languages began in modern era). One of the best known results of this particular situation is that Romania was in contact with almost all Slavonic […]

Tangențele limbii române cu celelalte limbi europene

Moldova s-a dezvoltat în condiții diferite de cele ale celorlalte limbi romanice, într-o izolare totală de restul domeniului romanic și de latină (contactele cu limbile romanice au început în epoca modernă). Unul dintre rezultatele cele mai cunoscute ale acestei situații speciale este faptul că româna a fost în contact cu aproape toate […]

Romania, Republic of Moldova, Russia the difference and intercommunity of the church architecture

In this article we would like to offer you a review of the church architecture, in the terms of the article «Romania and Russia, difference and commonality of church architecture», we want to suggest you as a object of study a church located in Romania, in the village Turea, District Cluj-Napoca (Cluj-Napoca), Region […]

Răzbunarea haiducilor, film românesc

Răzbunarea haiducilor, film românesc. Următorul epizod din cele cîteva despre haiducii care luptau cu bogătaşii, asupritorii poporului

România, Republica Moldova și Rusia ce e diferit și comun în arhitectura bisericii

În acest articol vă propunem o viziune mai desfășurată a arhitecturii bisericale, vă propunem ca obiect de studiu a temei ”România, Republica Moldova și Rusia ce e diferit și comun în arhitectura bisericii” biserica Turea, regiunea Cluj-Napoca. Această biserică are o valoare istorică semnificativă, nu doar datorită vechimii sale (a fost construită, […]

Buzduganul cu trei peceţi (film complet)

Buzduganul cu trei peceţi (film complet). Este un film de ale lui Constantin Vaeni, care ne povesteşte despre Mihai Viteazul, după cel care a fost realizat mai înainte cu şapte ani de marele Sergiu Nicolaescu. Filmul e comandat chiar de şeful statului actual în 1977, de Nicolae Ceauşescu, el a dorit să […]

Vlad Ţepeş, partea 2

Vlad Ţepeş, partea 2 este continuarea filmului despre Vlad Ţepeş. Din păcate istoria ne vorbeşte contaversat despre acest erou al poporului român şi moldovenesc. Vlad Ţepeş a fost un mare luptător cu vrăjmaşii popoarelor noastre. Turcii numai prin lăşie şi minciună, recurgînd la ajutorul trădătorilor de ţară au fost în stare să-l învingă- Cu adevărat […]

Vlad Ţepeş (1982) Vlad the Impaler — The True Life of Dracula

Vlad Ţepeş (1982) Vlad the Impaler — The True Life of Dracula UNCUT

Iancu Jianu Haiducul

Iancu Jianu Haiducul.

Se zice_ că acest film este partea a doua, sau continuarea dipticului care îl formeazăt împreună cu alt film şi anume — cu «Iancu Jianu Zapciul«- În acestă parte soarta iar îl urmpreşte pe eroul nostru, îi dă noi încercări de a răsturna, printr-un complot, regimul fanariot. Salvat de la ştreang de […]

Haiducii lui Şaptecai un film despre haiduci

«Haiducii lui Şaptecai» un film despre haiduci, merită să fie apreciat ca un film istoric care nu-şi pierde actualitatea în timp. În ce măsură redă filmul realitatea istorică e discutabil, dar din punct de vedere a redării specificului acelor timpuri, cînd poporul lupta pentru drepturile sale, cînd nu se accepta […]