Категории

Тут было

Etimologia limbii noastre

Limba noastră a avut o… bunică

Dacă latina este mama limbii române, nu cumva limba noastră a avut și o bunică? Sigur că da! Bunica graiului romînesc, în îndepărtata străvechime, a fost numită de către savanții lingviști: limba indo-europeană, despre care am amintit mai înainte. Spunem că ”a avut […]

Cât trăiește o limbă vorbită?

Înaintea nașterii lui Hristos, pe Terra se vorbeau 12.000 de limbi, deci mai mult decât astăzi. La fel ca o ființă vie (se naște, crește, se dezvoltă, apoi moare), și limbile se formează (geneza), se dezvoltă, apoi mor. Ca atare, o limbă vorbită nu este veșnică. Unele limbi vechi au […]

Tangențele limbii române cu celelalte limbi europene

Moldova s-a dezvoltat în condiții diferite de cele ale celorlalte limbi romanice, într-o izolare totală de restul domeniului romanic și de latină (contactele cu limbile romanice au început în epoca modernă). Unul dintre rezultatele cele mai cunoscute ale acestei situații speciale este faptul că româna a fost în contact cu aproape toate […]