Категории

Тут было

Rezervaţiile din URSS. Rezervaţii din Ucraina şi Moldova

Spread the love

Заповедники Молдавии

Cărţi dedicate Republicii Moldova, s-ar părea că există destul de multe, dar ele aparţin în mare măsură categoriei de rarităţi. Sau au fost publicate într-o perioadă de timp ce şi-a trăit traiul şi au devenit o raritate, sau publicaţiile au fost emise în cantităţi atît de mici că s+au epuizat, şi, de asemenea, au devenit inaccesibile pentru cititori, sau se referă la subiecte extrem de specializate, şi sunt trecute cu vederea, adică ramîn neobservate. Pentru a preveni acest lucru, vă vom arăta unele din cărţile despre Moldova, care pot fi achiziţionate. Prezentam urmatorul volum al cărţii vechi de referinţă a unei epoci trecute, dar neştearsă din memorie, cum ar fi perioada sovietică, iar cartea poartă numele comun de «Rezervaţiile din URSS.» Acest volum familiarizează cititorii cu rezervaţiile, care sunt situate pe teritoriile Ucrainei, şi, desigur, a Moldovei.Cartea descrie nu numai poziţia geografică a acestor ţări şi rezervaţii, dar vorbeşte, de asemenea, despre caracteristicile naturii Ucrainei şi Moldovei, precum şi a animalelor şi, fără îndoială, a lumii vegezale, a plantelor din aceste rezervaţii. În afară de aceasta, aflăm din carte despre cercetările ştiinţifice ce se desfăşoară sau au fost efectuate pe aceste pămînturi. O atenţie deosebită este acordată problemei păstrării fondului genetic local, aceasta se referă în special florei şi faunei, precum şi mai multor specii rare de plante care sunt la timpul actual pe cale de dispariţie.

RelatedPost

Leave a Reply