Категории

Тут было

Etimologia limbii noastre

Spread the love


                            Limba noastră a avut o… bunică

                Dacă latina este mama limbii române, nu cumva limba noastră a avut și o bunică? Sigur că da! Bunica graiului romînesc, în îndepărtata străvechime, a fost numită de către savanții lingviști: limba indo-europeană, despre care am amintit mai înainte. Spunem că ”a avut o… bunică” pentru că bătrâna nu mai viețuiește de mult. Era mama limbilor: sanscrită, hitică, persană, greacă, latină, celtică, tracă, a limbilor germane, slave, baltice ș.a.m.d.

                De fapt, indo-europeana e cea mai mare familie de limbi din lume, care se vorbea din îndepărtata Indie, până în Europa, multe din Asia și s-a extins în America,  Australia, Oceania, Africa. Limbile actuale, provenind din indo-europeană, acoperă jumătate din populația globului. Limba indo-europeană nu se cunoaște dar a fost recunoscută prin metoda comparativ istorică. Curios e faptul că un savant, A. Schliecher, a încercat să compună o fabulă în această limbă, care a murit probabil acum 5000 de ani, după ce urmașele ei  — numite mai sus – s-au răzlețit din India și Persia, prin Asia Mică și au cuprins aproape tot continentul european, până la Oceanul Atlantic.

                ”Bunica” noastră se stingea prin anul 3.000 î. Hr. Îi luau locul, pe un teritoriu uriaș: greaca, latina, indo-iraniana, limbile germanice, slave, baltice, hitica, sanscrita, traca, armeana, albaneza etc. Vedeți? Indo-europeana a avut o mulțime de fiice și nepoate!

 

                               Limba latină – mama limbii noastre

                Așadar, latina și limbile romanice se trag din străbuna indo-europeană… datorită istoriei celebre a Imperiului Roman și literaturii bogate în această limbă, astăzi latina este cunoscută foarte bine, deși nu este vorbită decât de un număr restrâns de oameni.  La Vatican – Roma, unde se află scaunul papei , latina e limbă oficială a micului stat catolic, alături de italiană.

                Deși Imperiul Roman era foarte întins ca teritoriu, limba latină, vorbită peste tot, nu avea dialecte, adică diferențieri de la o regiune la alta. Numai că, alături de latina literară (clasică, oficială), a existat (sec. II î. Hr. – sec.VII d. Hr.) o variantă populară, vorbită, numită latina vulgară, populară. Era limba vie, ne literară , în care vorbea vulgul (poporul de jos). Inițial, latina era răspândită doar în jurul Romei, dar s-a extins și a înlăturat energic  celelalte limbi din Peninsula Italică (etrusca, osca, veneta etc.) și din alte regiuni, cu excepția limbii grecești. A fost limba oficială a imperiului, vorbită din Bretania și Portugalia până la Golful Persic – Asia. În evul mediu, latina era limba științei, filosofiei, teologiei. Catolicii au adoptat-o ca limbă liturgică.  A mai fost folosită, până în sec. al XIX – lea, în unele universități europene.

                Latina este limba lui Caesar, Cicero, Traian, Octavian August, Vergiliu, Horațiu, Ovidiu și alte personalități faimoase ale romanilor, strămoșii noștri.

               

                Alfabetul latin, creat în sec. al VII-lea î.Hr., pe baza alfabetului etrusc, are 23 de litere, la fel  ca alfabetul românesc.

                Frumoasa limbă latină populară, scrisă cu minunații ”crini latinești”, cum spune poetul Grigore Vieru din Moldova, se va transforma în Dacia și Moesia, de la Dunărea de Jos, într-o limbă nouă: româna, secolele VII – VIII. Prin fondul principal de cuvinte (cuvintele fundamentale, esențiale) și structura sa gramaticală limba noastră este romanică (neolatină). Latina se află evident la baza limbii române – miracol lingvistic al poporului plămădit în nord-estul fostului imperiu antic, pe fondul elementelor lexicale păstrate din limba traco-dacică (dispărută), la care s-au adăugat împrumuturile de cuvinte din limba slavă. Toate, însă, n-au reușit să modifice caracterul romanic definitoriu al limbii noastre, în care vocabularul latin are rolul preponderent și cea mai mare frecvență.

                Pe bună dreptate, se poate spune că latina e… mama limbii noastre.

Leave a Reply